Η Βάπτιση του Γιώργου και της Στεφανίας

Στο τέλος, κάτω από τα δείγματα φωτογραφιών, ακολουθούν τα δείγματα των ψηφ. άλμπουμ.

Το άλμπουμ του Γιώργου

Το άλμπουμ της Στεφανίας